Global searching is not enabled.
Skip to main content

2 Course categories

ĐỘI KỸ THUẬT
1 Courses
View all courses

Modified 31 October 2022

ĐỘI KỸ THUẬT


Dành riêng cho các nhân sự kỹ thuật nhằm tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm kiến ​​trúc và dịch vụ của Bizfly Cloud.

[NON- TECH] KHÓA HỌC CHUYÊN MÔN SẢN PHẨM DÀNH CHO NHÂN SỰ NON-TECH
4 Course categories
View all courses

Modified 31 October 2022

[NON- TECH] KHÓA HỌC CHUYÊN MÔN SẢN PHẨM DÀNH CHO NHÂN SỰ NON-TECH

Khóa học chuyên môn sản phẩm dành cho tối tượng Non-tech có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ cơ bản: Định nghĩa, tính năng... của sản phẩm dịch vụ